Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Účtovníctvo (2011)
Katarína Máziková
Škola: edícia Ekonomia
Cena: 5 €
Tel.: 0907183831
Moderní metody a techniky marketingového výskumu (2011)
Roman Kozel
Škola: Grada
Cena: 10 €
Tel.: 0907183831
Finančný manažment (2011)
Jozef Královič
Škola: Iura Edition
Cena: 5.50 €
Tel.: 0907183831
Finančné trhy - nástroje a transakcie (2012)
Božena Chovancová
Škola: Wolters Kluwer
Cena: 22 €
Tel.: 0907183831
Finančný manažment - zbierka príkladov (2011)
Jozef Královič
Škola: Iura Edition
Cena: 13 €
Tel.: 0907183831
Daň z pridanej hodnoty v príkladoch (2012)
Wolfgang Berger
Škola: Iura Edition
Cena: 5 €
Tel.: 0907183831
Daňovníctvo - daňová teória a politika I. - praktikum (2012)
Jana Kušnírová a kolektív
Škola: Iura Edition
Cena: 5.50 €
Tel.: 0907183831
Komplexné využitie biomasy v lesnom hospodárstve (1990)
Ing. Jaroslav Demko
Škola: TU Zvolen
Cena: 1 €
Tel.: 0907183831
Ekonómia životného prostredia (2008)
Jaroslav Šálka a spol.
Škola: TU Zvolen
Cena: 2 €
Tel.: 0907183831
Manažment výroby (2007)
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.
Škola: TU Zvolen
Cena: 1.50 €
Tel.: 0907183831
Energetické zhodnotenie biomasy (2007)
Marek Trenčiansky
Škola: TU Zvolen
Cena: 1.50 €
Tel.: 0907183831
Personálny manažment (2008)
doc. Ing. Viera Galajdová, CSc.
Škola: TU Zvolen
Cena: 2 €
Tel.: 0907183831
Financovanie podniku I. - IV. (2008)
Iveta Hajdúchová
Škola: TU Zvolen
Cena: 7 €
Tel.: 0907183831
Projektové riadenie (2007)
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.
Škola: TU Zvolen
Cena: 2 €
Tel.: 0907183831
Organizačné inovácie (2006)
doc. Ing. Jaroslav Rašner, CSc.
Škola: TU Zvolen
Cena: 2 €
Tel.: 0907183831
Reálne a finančné investovanie firiem (2008)
Josef Drábek
Škola: TU Zvolen
Cena: 2 €
Tel.: 0907183831
Obchod s drevom a výrobkami z dreva (2008)
Hubert Paluš
Škola: TU Zvolen
Cena: 4 €
Tel.: 0907183831
Kvalita dreva a obchod s drevom (2007)
Eduard Greppel, Hubert Paluš a spol.
Škola: TU Zvolen
Cena: 2 €
Tel.: 0907183831
Zhodnotenie drevnej hmoty a marketingové riadenie (2009)
Eduard Greppel, Hubert Paluš a spol.
Škola: TU Zvolen
Cena: 1.50 €
Tel.: 0907183831
Wirtschaftsdeutsch (2007)
PhDr. Danica Dvořáková
Škola: TU Zvolen
Cena: 1.50 €
Tel.: 0907183831