Reklama

Bannerová reklama na stránke odborneskripta.sk 

Bannery majú nepochybne svoje miesto medzi reklamnými formátmi používanými na internete. Sú to akési online billboardy, prostredníctvom ktorých je možné pomerne efektne propagovať tovar alebo službu. Možnosť grafického spracovania a dokonca animácie má schopnosť zaujať pozornosť návštevníka stránok, na ktorých je banner umiestnený.