Pravidlá

Portál www.odborneskripta.sk (ďalej len odborneskripta.sk) poskytuje bezplatnú inzerciu pre občanov aj firmy (ďalej len užívatelia) na svojich stránkach.

 • Prostredníctvom formuláru na stránke servera je možne pridavát inzeráty - len ponuky na predaj skrípt, resp. inej študijnej literatúry.
 • Pre zadanie inzerátu nie je potrebné sa registrovať, vyžaduje sa však číslo mobilu a heslo. Na základe hesla je možné neskôr vložený inzerát zmazať. Pokiaľ užívateľ vkladá viac inzerátov, môže použiť viac hesiel - pre každý inzerát jedno.
 • V inzercii nie je povolené opakovane vkladať jeden inzerát viackrát. Takéto jednanie sa bude považovať za spam.
 • Z inzercie sú vylúčene ponuky ktoré porušujú etické pravidlá a právne zákony Slovenskej republiky, nezodpovedajú obsahovému zameraniu inzerátov, inzeráty obsahujúce reklamu, webowe adresy a reklamu konkurenčnych služieb.
 • Takéto inzeráty sú okamžite vymazané z databázy. Pri opakovanom pokuse o zaradenie inzerátu, ktorý porušuje pravidlá tejto inzercie, sú údaje inzerenta uložené na "čiernu listinu" a možnosť inzercie v budúcnosti môže byť odmietnutá. Inzeráty su priebežne kontrolované a ak porušujú pravidlá inzercie, môžu byť odstránené bez nutnosti informovať o tom zadávateľa.

Dalšie pravidlá používania inzertných služieb portálu odborneskripta.sk:

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami inzercie odborneskripta.sk alebo dobrými mravmi.
 • Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ obsah inzerátu nezodpovedá kategórii zobrazovaných inzerátov na odborneskripta.sk. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje týmto podmienkam odborneskripta.sk
 • Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu maximálne 12 mesiacov. Pri vymazaní môže byť užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.
 • Užívateľ môže inzerát odstrániť sám pomocou kontrolného emailu a hesla.
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.
 • Užívateľ je oboznámený s tým, že všetky osobné údaje uverejnené v inzeráte sú verejné prístupné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu odborneskripta.sk a za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb odborneskripta.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia štandartné služby serveru odborneskripta.sk upravovať
 • Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré server odborneskripta.sk ponúka.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.
 • Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia.