Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Marketingová stratégia firmy (2013)
Kubicová
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0910250623
Podnikové hospodárstvo (2013)
Bielik, Turčeková
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0910250623
Dane podnikateľských subjektov (2010)
Bojňanský
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0910250623
Marketing (2010)
Anton Kretter
Škola: SPU FEM
Cena: 8 € €
Tel.: 0915984302
Informatika (2009)
Hennyeyová
Škola: SPU FEM
Cena: 2 € €
Tel.: 0915984302
Základy práva (2010)
Bezáková
Škola: SPU FEM
Cena: 2 € €
Tel.: 0915984302
Poistenie (2009)
Tóth, Serenčéš,...
Škola: SPU FEM
Cena: 2 € €
Tel.: 0915984302
Podnikové hospodárstvo (2008)
Peter Bielik
Škola: SPU FEM
Cena: 5 € €
Tel.: 0915984302
Základy mineralógie, petrológie a geolóogie (1995)
Štefan Vincenc, Štefan Kahan
Škola: FPV UMB
Cena: 2 €
Tel.: 0904990816
Globálne problémy životného prostredia a trvalo udžateľný rozvoj (2000)
Juraj Tolgyessy, Milan Melicherčík
Škola: FPV UMB
Cena: 5 €
Tel.: 0904990816
Zoologie 3 (2016)
Oldrich Pravda
Škola: FPV UMB
Cena: 2 €
Tel.: 0904990816
Informatika v agrobiológii (2012)
Nôžková
Škola: SPU FAPZ
Cena: 2 €
Tel.: 0904075310
Zaklady ekonomie (1997)
Marko ARENDAS
Škola: SPU FEM Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 9015894074
Podnikovy manazment (2000)
Vladimir GOZORA
Škola: SPU FEM Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 9015894074
Podnikovo hospodarska teoria agrokomplexu (2001)
P. Bielik a kol.
Škola: SPU FEM Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 9015894074
Manažment Kvality (2010)
Kapsforferová
Škola: SPU FEM
Cena: dohodou
Tel.: 0904928850
Občianske právo hmotné 2 (2006)
Lazar
Škola: právo
Cena: 8 €
Tel.: 0907103521
Občianske právo hmotné 1 (2006)
Lazar
Škola: právo
Cena: 8 €
Tel.: 0907103521
Základy občianskeho práva hmotného 2 (2004)
Lazar
Škola: právo
Cena: 8 €
Tel.: 0907103521
Základy občianskeho práva hmotného 1 (2004)
Lazar
Škola: právo
Cena: 8 €
Tel.: 0907103521