Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Enciclopedia della medicina (2003)
De Agostini
Škola: medicína
Cena: 10 €
Tel.: 0902454207
Embryologie pro pediatry (1992)
prof. MUDr.Vacek
Škola: medicína
Cena: 3 €
Tel.: 0902454207
Dejiny lesníctva (2002)
Zdycha,Ďurčík, Urgela
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene, fakulta ekológie a environmentalistiky
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Dendrometria, učebnica (kópia) (2000)
Šmelko
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Lineárna algebra, kniha (1998)
Matejdes
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Cena: 3,50 €
Tel.: 0904849152
Poľovníctvo (kopírované skriptá) (1999)
Garaj
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Cena: 1,50 €
Tel.: 0904849152
Návody na pestovanie lesa (kopírovane skriptá) (1994)
Gubka, Saniga
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Cena: 1,50 €
Tel.: 0904849152
Pestovanie lesa - návody na CV, (2005)
Jaloviar, Kucbel
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Technická mechanika 2000 (2016)
Fabianová
Škola: Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Všeobecná chémia, návody na CV, 2000 (2016)
Polóniová, Geffertová, Demianová
Škola: Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Analytická chémia, návody na CV, 2000 (2016)
Geffertová, Polóniová, Demianová
Škola: Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Dejiny lesnictva, skriptá, 2002 (2016)
Ďurčík, Urgela
Škola: Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 2 €
Tel.: 0904849152
Lesnícke meliorácie a zahrádzanie bystrín, skriptá, 1998 (2016)
Valtýni, Jakubis
Škola: Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0904849152
Zakladanie lesa, návody na cv 1999 (2016)
Repáč
Škola: Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 1,5 €
Tel.: 0904849152
Lesnícka fytopatológia, skriptá 2000 (2016)
Vaník, Kodrík, Hlaváč
Škola: Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0904849152
Zakladanie lesa, skriptá 2002 (2016)
Šmelková
Škola: Lesnícka fakulta Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0904849152
Anatómia domácich cicavcov 2 (2002)
Kőnig – Liebich
Škola: UVL Košice, SPU Nitra
Cena: 45 €
Tel.: 0902728079
Logistika (2012)
Malejčík, Malejčíková
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0910250623
EIP - príklady na civčenia (2012)
Miklovičová
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0910250623
Strategický marketing (2013)
Kubicová
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0910250623