Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Dejiny politického myslenia (1997)
Peter Kulašik
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Pramene k štúdiu politických vied a medzinárodných vztahov (1997)
Ján Azud, Peter Kulašík
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Komparatívna politológia (1998)
Rastislav Tóth
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
dostupný úver, pôžička ponuka andrescharz@zoho. (1983)
schar
Škola: gama
Cena: 200 €
Tel.: 0132698547
Aplikovaná kartografia (2007)
Ján Pravda, Dagmar Kusendová
Škola: Geografika
Cena: 9 €
Tel.: 0915668127
Geomorfológia (2009)
Mária Bizubovák Arnold Škvarček
Škola: UK Bratislava
Cena: 4 €
Tel.: 0915668127
Práce s emocemi pro pomáhající profese (2006)
Karel Hájek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Zvyšovanie efektívnosti vyučovania (1997)
Ivan Turek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Pedagogika viacnásobne postihnutých (1999)
Štefan Vašek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Metodológia vied o výchove (1998)
Štefan Švec et al.
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Špecálna pedagogika (1996)
Štefan Vašek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Akademická príručka (2004)
Dušan Meško
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Základy lékařské psychologie pro bakalářské studium ve zdravotnictví (2002)
Jíří Beran
Škola: Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Lékařská péče o duši (1982)
Viktor E. Frankl
Škola: Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva (2009)
Viera Simočková
Škola: Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (1998)
Dušan Katuščák
Škola: Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Špecálnopedagogická diagnostika (2002)
Štefan Vašek
Škola: Trnava, Ružomberok
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Všeobecná didaktika (1997)
Erich Petlák
Škola: Trnava, Ružomberok
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Hygiena výživy a stravovania (2011)
Zeleňáková, Capla, Zajác
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0905326548
Estetika a kultúra (2007)
Wolfová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548