Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov (2010)
Frančáková, Čuboň, Mareček, Bobko
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0905326548
Genetika-PREFOTENÉ (1998)
Kúbek, Trakovická, Rafay, Nový
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre (2010)
Rataj, Bellérová, Černáková, Golian, Halászová, Hlaváčová, Trakovická, Wolczová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Repetitótium z fyziológie živočíchov-vypracované (2009)
Kováčik, Kolesárová, Capcarová, Lukáč, Massányi
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Integrovaná živočíšna výroba (2005)
Bullová-Debrecéni
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Základy biológie (2004)
Danko-Petřvalský-Porhajašová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Návody na laboratórne cvičenia z biochémie (2008)
Michalík-Gálová-Szabová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Nutričná epidemiológia (2012)
Habánová
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0905326548
Fyziológia a ekofyziológia rastlín (2009)
Olšovská-Brestič-Živčák-Kmeť
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0905326548
Organická chémia (2002)
Hudec-Tóth-Tomáš-Hegedusová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0905326548
Podnikové hospodárstvo (Zbierka príkladov a prípadové štúdie) (2010)
Helena Majdúchová
Škola: EU v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0902596345
Podnikové hospodárstvo (2009)
Štefan Majtán
Škola: EU v Bratislave
Cena: 6 €
Tel.: 0902596345
Základy práva pre ekonómov (2010)
Mikuláš Sabo
Škola: EU v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0902596345
Účtovníctvo - praktikum (2011)
Anna Šlosárová
Škola: EU v Bratislave
Cena: 5 €
Tel.: 0902596345
Podnik a podnikanie -príklady a prípadové štúdie (pracovný zošit) (2016)
Deáková, Hlaváčiková, Križan
Škola: EU v Bratislave
Cena: 10 €
Tel.: 0949081338
Regionálna ekonomika a rozvoj 2010 (2016)
Eva Výrostová
Škola: UPJŠ fakulta verejnej správy
Cena: 7 €
Tel.: 0910667890
Miestna sprava vo vybraných štáToch EÚ (kópia) 2005 (2016)
Igor Palúš
Škola: UPJŠ fakulta verejnej správy
Cena: 2,5 €
Tel.: 0910667890
Vybrane kapitoly zo sociológie 2004 (2016)
Ľuby Kráľová
Škola: UPJŠ fakulta verejnej správy
Cena: 5 €
Tel.: 0910667890
Vybrané kapitoly z účtovníctva v kontexte s IAS/IFRS 2005 (2016)
Ivana Kraftová, Kristína Guzyová
Škola: UPJŠ fakulta verejnej správy
Cena: 4 €
Tel.: 0910667890
Manažment prevádzky hotela (2014)
Patúš, P.,Marušková, J.
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 15,00 € €
Tel.: 0905164849