Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Marketing cestovného ruchu (2011)
Gúčik, M. a kol.
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 10 € €
Tel.: 0905164849
Manažment prevádzky pohostinského zaridenia (2011)
Patúš, P., Marušková,J.,Gúčik.M.
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 10 € €
Tel.: 0905164849
Štátoveda (2009)
Igor Palúš, Ľudmila Somorová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 8,00 €
Tel.: 0944507649
Cestovný ruch - Politika a ekonómia (2011)
Gúčik, M.
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 10,00 € €
Tel.: 0905164849
Cestovný ruch - Úvod do štúdia (2010)
Gúčik, M.
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 10,00 € €
Tel.: 0905164849
Manažment cieľového miesta cestovného ruchu (2012)
Gúčik, M. a kol.
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 12,00 €
Tel.: 0905164849
Všeobecná psychológia (2010)
Viliam Kubáni
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Vybrané kapitoly zo sociológie (2006)
Ľuba Kráľová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 6,00 €
Tel.: 0944507649
Správne právo hmotné - osobitná časť (2012)
Martin Vernarský, Peter Molitoris, Róbert Gyuri, Vladimíra Žofčinová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 10,00 €
Tel.: 0944507649
Komunikácia v organizácii (2013)
Helena Harausová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Spokojnosť v práci (1986)
Peter Kollárik
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 4,00 €
Tel.: 0944507649
Právno-ekonomické spekty rozpočtov vo verejnej správe (2006)
Jana Mitaľová, Peter Molitoris
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Správne právo hmotné - všeobecná časť (2009)
Peter Škultéty, Petra Raučinová, Jozef Tóth
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 4,00 €
Tel.: 0944507649
Najznámejšie národné parky afriky (2016)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849
Najznámejšie vodopády sveta (2015)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849
Najznámejšie sochy sveta (2015)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849
Najznámejšie mosty a viadukty sveta (2015)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849
Najznámejšie púšte sveta (2015)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849
Netradičné dopravné prostriedky v cestovnom ruchu (2015)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849
Najznámejšie sopky sveta (2015)
Peter Patúš
Škola: Ekonomická fakulta UMB
Cena: 9,00 €
Tel.: 0905164849