Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Základy verejnej správy (2003)
Daniel Klimovský
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Sociálna politika (2009)
Richard Geffert
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Verejná politika - aktéri a procesy (2003)
Ľudmila Malíková
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 2,00 €
Tel.: 0944507649
Organizačné správanie (2004)
Ján Rudy, Stanislava Luptáková, Rozália Sulíková, Branislav Vargic
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Politológia (2006)
Štefan Surmánek, Marcela Gbúrová, Irina Dudinská
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 4,00 €
Tel.: 0944507649
Politológia (2003)
Kolektív autorov
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 4,00 €
Tel.: 0944507649
Politika, náboženstvo, rodina ako sociálne inštitúcie (2009)
Ľuba Kráľová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 6,00 €
Tel.: 0944507649
Verejné financie I. (2013)
Viktória Bobáková, Eva Výrostová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 6,00 €
Tel.: 0944507649
Správny poriadok - komentár (2004)
Soňa Košičiarová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Základní modely demokratických systému (2012)
Vladimíra Dvořáková
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 8,00 €
Tel.: 0944507649
Medzi občanom a štátom (2005)
Eva Bolfíková
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649
Ekonomika verejnej správy a verejného sektora (2004)
Michal Tušan
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 1,00 €
Tel.: 0944507649
Vybrané kapitoly z manažérskej ekonomiky (2016)
Anna Čepeľová, Eva Vyrostová, Kristína Guzyová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 6,00 €
Tel.: 0944507649
Rozvoj infraštruktúry územných celkov (2003)
Michal Tušan
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 7,00 €
Tel.: 0944507649
Správne právo procesné (2014)
Radomír Jakab, Peter Molitoris, Marcel Jurko
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 8,00 €
Tel.: 0944507649
Strategický manažment vo verejnej správe (2009)
Slávka Sedláková
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 8,00 €
Tel.: 0944507649
Finančné riadenie (2012)
Viktória Bobáková, Slávka Sedláková
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 10,00 €
Tel.: 0944507649
Správne právo - procesná časť (2007)
Marián Vrabko a kol.
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 4,00 €
Tel.: 0944507649
Hmotnoprávna regulácia vybraných odvetví verejnej správy (2014)
Martin Vernarský, Peter Molitoris,Róbert Gyuri, Vladimíra Žofčinová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 10,00 €
Tel.: 0944507649
Komunálna politika a rozvoj - vybrané problémy a výzvy (2012)
Jana Knežová
Škola: Fakulta verejnej správy UPJŠ
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944507649