Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Aplikovaná kartografia (2007)
Ján Pravda, Dagmar Kusendová
Škola: Geografika
Cena: 9 €
Tel.: 0915668127
Geomorfológia (2009)
Mária Bizubovák Arnold Škvarček
Škola: UK Bratislava
Cena: 4 €
Tel.: 0915668127
Práce s emocemi pro pomáhající profese (2006)
Karel Hájek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Zvyšovanie efektívnosti vyučovania (1997)
Ivan Turek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Pedagogika viacnásobne postihnutých (1999)
Štefan Vašek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Metodológia vied o výchove (1998)
Štefan Švec et al.
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Špecálna pedagogika (1996)
Štefan Vašek
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Akademická príručka (2004)
Dušan Meško
Škola: Bratislava, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Základy lékařské psychologie pro bakalářské studium ve zdravotnictví (2002)
Jíří Beran
Škola: Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Lékařská péče o duši (1982)
Viktor E. Frankl
Škola: Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva (2009)
Viera Simočková
Škola: Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (1998)
Dušan Katuščák
Škola: Bratislava
Cena: 1 €
Tel.: 0915547141
Špecálnopedagogická diagnostika (2002)
Štefan Vašek
Škola: Trnava, Ružomberok
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Všeobecná didaktika (1997)
Erich Petlák
Škola: Trnava, Ružomberok
Cena: 2 €
Tel.: 0915547141
Hygiena výživy a stravovania (2011)
Zeleňáková, Capla, Zajác
Škola: SPU
Cena: 2 €
Tel.: 0905326548
Estetika a kultúra (2007)
Wolfová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov (2010)
Frančáková, Čuboň, Mareček, Bobko
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0905326548
Genetika-PREFOTENÉ (1998)
Kúbek, Trakovická, Rafay, Nový
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre (2010)
Rataj, Bellérová, Černáková, Golian, Halászová, Hlaváčová, Trakovická, Wolczová
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548
Repetitótium z fyziológie živočíchov-vypracované (2009)
Kováčik, Kolesárová, Capcarová, Lukáč, Massányi
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0905326548