Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Databázové systémy a jazyk SQL (2017)
Eva Ocelíková, Jana Ligušová, Ladislav Takáč
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Cena: 5 €
Tel.: +421902576063
Mikroekonómia jednotka (2013)
Eva Ivanová
Škola: Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Cena: 12 €
Tel.: 0918906056
podnikové hospodárstvo-teória, príklady, kontrolné otázky a testy (2014)
Ivanová
Škola: Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Cena: 10 €
Tel.: 0918906056
PSYCHOLÓGIA V PRÁCI MANAŽÉRA (2016)
Peter Seemann
Škola: Žilinská univerzita (UNIZA)
Cena: 5€ €
Tel.: 0944282799
Výroba nábytku-Technicko -technologická príručka (2003)
Ján Zemiar
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Chémia lesného prostredia (2003)
František Kačík,Danica Kačíková
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Technológia (2017)
Technológia-potravinárská
Škola: SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vzdelanie
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
MIKROBIOLÓGIA I-II (2017)
Mikrobiológia
Škola: SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vzdelanie
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Chémia (2017)
Chémia
Škola: SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vydelanie
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Toxikológia (2017)
Toxikológia
Škola: SOŠ-obchodu a služieb v Rim.Sobote-vyššie odborné vydelanie
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Štruktúra dreva (2015)
Igor Čunderlík
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Matematika I-základy lineárnej algebri,Matematika -základy matematickej analýzy (2016)
Ján Bakša - Marta Bakšová
Škola: Technická Univerzita vo Zvolene
Cena: 3 €
Tel.: 0903065229
Podnik v trhovej ekonomike (1997)
Irena Sulajová, Ján Králik
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Stručné dejiny sociologického myslenia (1998)
Dušan Polonský
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Úvod do sociologického výskumu (2000)
Dušan Polonský
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Liberalizmus (1998)
Peter Kulašik
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Dejiny politického myslenia (1997)
Peter Kulašik
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Pramene k štúdiu politických vied a medzinárodných vztahov (1997)
Ján Azud, Peter Kulašík
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
Komparatívna politológia (1998)
Rastislav Tóth
Škola: UMB
Cena: 1 €
Tel.: 0908720001
dostupný úver, pôžička ponuka andrescharz@zoho. (1983)
schar
Škola: gama
Cena: 200 €
Tel.: 0132698547