Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Mikrobiológia 2. časť (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0907537442
Systémová ekológia (2003)
Ružička
Škola: UKF NItra
Cena: 1 €
Tel.: 0907537442
Praktické cvičenia z Fyziológie živočíchov a človeka (2003)
Drábeková, Balla, Schlarmanová, Matejovičová, Uhrín
Škola: UKF NItra
Cena: 2 €
Tel.: 0907537442
Zoológia I (2003)
Praslička, Szekeres, Schlarmanová,Balla, Jančová
Škola: UKF NItra
Cena: dohodou
Tel.: 0907537442
Krajinná Ekológia (2003)
Supuka, Hreško, Končeková
Škola: UKF, SPU NItra
Cena: 1 €
Tel.: 0907537442
Zváracie metódy a zariadenia,r.v.:2000 (2014)
Katarina
Škola: STU
Cena: 10 €
Tel.: 0911100908
Výroba a inžinierske aplikácie,r.v.:2001,Zeross (2014)
Katarina
Škola: STU
Cena: 10 €
Tel.: 0911100908
Konštrukcia a navrhovanie,r.v.:2001,Zeross (2014)
Katarina
Škola: STU
Cena: 10 €
Tel.: 0911100908
Materiály a ich správanie pri zváraní, rok vydania 2000, Zeross (2014)
Katarina
Škola: STU
Cena: 10 €
Tel.: 0911100908
Anorganická chémia 1 (2014)
Jiří Kohout, Milan Melník
Škola: UPJŠ, Prirodovedecká fakulta
Cena: 6 €
Tel.: 0915054751
Systematika nižších rastlín II. (2007)
Martin Bačkor
Škola: UPJŠ, Prirodovedecká fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0915054751
Systematika nižších rastlín I. (2007)
Martin Bačkor
Škola: UPJŠ, Prirodovedecká fakulta
Cena: 3 €
Tel.: 0915054751
Návody na cvičenia z fyziológie rastlín (2009)
Miroslav Repčák,Martin Bačkor
Škola: UPJŠ, Prirodovedecká fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0915054751
Prefotená - Svetové dejiny štátu a práva (2014)
Peter Vyšný (Púchovský, Šošková)
Škola: Právnická fakulta - Trnava
Cena: 10 €
Tel.: 0944953173
Štátoveda 2009 (2014)
Igor Palúš
Škola: UPJŠ Košice
Cena: 1€ €
Tel.: 0908917151
Finančné účtovníctvo VS po aplikácii medzinárodných štandardov 2011 (2014)
Štangová,Mihaliková,Fabian
Škola: UPJŠ Košice
Cena: 2€ €
Tel.: 0908917151
Teória práva 2006 (2014)
Hencovská-Jesenko
Škola: UPJŠ Košice
Cena: 2€ €
Tel.: 0908917151
Sociálne zabezpečenie (2011)
Pongraczová Eva
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0908800347
Účtovníctvo B (2009)
Šlosárova Anna
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 6 €
Tel.: 0908800347
Účtovníctvo A (2009)
Mráziková Katarína
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 6 €
Tel.: 0908800347