Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Vybrané otázky z rímskeho práva a prípady z rímskeho práva (2004)
Kožík
Škola: právo
Cena: 1,50 €
Tel.: 0907103521
Slovenské a české dejiny štátu a práva v rokoch 1918-1945 (1999)
Sivák a kol.
Škola: právo
Cena: 4 €
Tel.: 0907103521
Základy mezilidské komunikace (2008)
Joseph A. DeVito
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 14 €
Tel.: 0903051777
Podnikové financie (2010)
Elena Fetisovová a kolektív
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 3 €
Tel.: 0903051777
Podniková informatika (2009)
Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Sedivá
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 10 €
Tel.: 0903051777
Podnikové hospodárstvo (2012)
Stefan Majtán a kolektív
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 6 €
Tel.: 0903051777
Operační výzkum (2007)
Josef Jablonský
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 12 €
Tel.: 0903051777
Mezinárodní Obchodní Operace (2010)
Hana Machková, Eva Černohlávková
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 8 €
Tel.: 0903051777
Európska Únia (2011)
Ľudmila Liptáková a kolektív
Škola: Vysoka Skola Manazmentu
Cena: 8 €
Tel.: 0903051777
predaj dreva (2016)
louis
Škola: bernt
Cena: 40 €
Tel.: 0022967143176
Obchodná prevádzka (2011)
Kita
Škola: OF EUBA
Cena: 6 €
Tel.: 0904871239
Produktové manažérstvo (2011)
Strhan
Škola: OF EUBA
Cena: 5,50 €
Tel.: 0904871239
Tovaroznalectvo II. (2009)
Mlákay
Škola: OF EUBA
Cena: 8,50 €
Tel.: 0904871239
Manažment obchodných organizácií (2012)
Čihovská a kol.
Škola: OF EUBA
Cena: 8,50 €
Tel.: 0904871239
Phonetik, Phonologie und phonetische Transkription (1993)
Hengartner T.
Škola: UCM FF
Cena: 2.0 €
Tel.: 0917721411
Slovesný čas v nemeckom a slovenskom jazyku (2004)
Kozmova R.
Škola: UCM FF
Cena: 2 €
Tel.: 0917721411
Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache (1992)
Schippan T.
Škola: UCM FF
Cena: dohodou
Tel.: 0917721411
Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache (1995)
W.Fleischer, I.Barz
Škola: UCM FF
Cena: dohodou
Tel.: 0917721411
Ekonomika poľnohospodárstva (2006)
Ivan Mojmír Zoborský
Škola: SPU FEM
Cena: dohodou
Tel.: 0904928850
Podnikové Hospodárstvo (2015)
Peter Bielik
Škola: SPU FEM
Cena: dohodou
Tel.: 0904928850