Základy lekárskej biológie pre študijný odbor ošetrovateľstvo

Názov knihy

Základy lekárskej biológie pre študijný odbor ošetrovateľstvo

Rok vydania

2007

Autor

Doc.Mudr.Martin Péč,PhD.,mim.prof. JLF UK

Škola

Jesseniova lekárska fakulta

Cena

4 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0902542056
  • E-mail: