Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie

Názov knihy

Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie

Rok vydania

2009

Autor

Slávka Michančová

Škola

SZU, FZaSP

Cena

1,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: