SPOJOVACIA TECHNIKA A SPOJOVACIE SIETE V DOPRAVE I.

Názov knihy

SPOJOVACIA TECHNIKA A SPOJOVACIE SIETE V DOPRAVE I.

Rok vydania

1988

Autor

Doc. Ing. Izabela Krbiľová, CSc.

Škola

Univerzita Komenského, Žilinská Univerzita

Cena

18,5Kčs :)

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi