Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce

Názov knihy

Sociálna práca - vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce

Rok vydania

2009

Autor

Michal Oláh, Milan Schavel, Zlatica Ondrušová, Pavel Navrátil

Škola

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety

Cena

3 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0902800271
  • E-mail: