Mimoriadne a urgentné situácie v medzinárodnom verejnom zdravotníctve a sociálnej práci

Názov knihy

Mimoriadne a urgentné situácie v medzinárodnom verejnom zdravotníctve a sociálnej práci

Rok vydania

2004

Autor

Krčméry a kol.

Škola

SZU, FZaSP, zdravotníctvo

Cena

1,0 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: