Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Ekonomické teórie (2005)
Lorinzová - šťastná - gergeľ
Škola: SPU NITRA
Cena: 1,5 €
Tel.: 0949423472
Účtovníctvo podnikateľov zbierka príkladov (2006)
Hulík
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Podnikanie malých a stredných podnikov (2007)
Mižičková - Ubrežiová
Škola: SPU NITRA
Cena: 1,5 €
Tel.: 0949423472
Základy mikroekonómie (2005)
Zentková
Škola: SPU NITRA
Cena: 1,5 €
Tel.: 0949423472
Pedagogická a sociálna psychológia (2005)
Vernarcová
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Manažment výroky (2004)
Paška
Škola: SPU NITRA
Cena: 3 €
Tel.: 0949423472
Účtovníctvo podnikateľov (2006)
Hacherová, Pataky, Látečková
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Úvod do politológie (1998)
Kulašík - Tóth
Škola: UMB
Cena: 2 €
Tel.: 0903767822
Liberalizmus (1999)
Kulašík
Škola: UMB
Cena: 3 €
Tel.: 0903767822
Socializmus (1999)
Kulašík
Škola: UMB
Cena: 4 €
Tel.: 0903767822
Navody na cvicenia z odvodnovania pod (2011)
Kabina, Halaj
Škola: SPU Nitra
Cena: 4,5 €
Tel.: 0948034161
Élements de civilisation slovaque (2009)
Povchanič, Mruškovič, Rizeková, Jónová, Gondová, Lapšanský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Praktikum z práva Európskej únie (2007)
Rusiňák, Hurná
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: +421918641968
Obchodní španělština (2005)
Mlýnková, Macíková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: +421918641968
Culture et communication interculturelle (2009)
Povchanič
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie (2007)
Mišúnová, Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: +421918641968
Rétorika a štylistika (2007)
Barátová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Praktikum z medzinárodného práva verejného (2008)
Martyniv, Budjač
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: +421918641968
Matematika 2 Zbierka úloh (2006)
Mojžišová, Sakálová, Simonka
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 4 €
Tel.: +421918641968
Pramene k dejinám práva starovek + stredovek (DSP) nové knihy (2006)
Bena
Škola: UK
Cena: 13 €
Tel.: 0905108736