Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat (2009)
Ing.K. Vavrišinová a kol.
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v nitre
Cena: 3,7 €
Tel.: 0949778556
Úvod do teórie marketingu (2006)
Cibáková V.
Škola: VŠEMVS
Cena: 3 €
Tel.: 0904664952
Základy agrochémie (2007)
Hudec, Tóth, Duscay
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 2.0 €
Tel.: 0914124604
Všeobecná pedagogika (2009)
Baláčková, Černáková
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 1,50 €
Tel.: 0914124604
Technika v agrokomplexe (2009)
Ján Frančák
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 3.7 €
Tel.: 0914124604
Štrukturálna botanika (2007)
Košťál, Bobák, Ikrényi, Ďurišová
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 2.0 €
Tel.: 0914124604
Etika (2005)
PhDr.Vladimír Manda , Mgr. Eva Svitáčová
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 2.0 €
Tel.: 0914124604
Didaktika odborných poľnohospodárskych predmetov (2005)
Michálek
Škola: SPU NITRA
Cena: 3 €
Tel.: 0949423472
Manažment výroby - Návody na cvičenia (2006)
Paška - Gajdoš
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Základy manažmentu (2007)
Mižičková - šajbidorová - ubrežiová
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Ekonomické teórie (2005)
Lorinzová - šťastná - gergeľ
Škola: SPU NITRA
Cena: 1,5 €
Tel.: 0949423472
Účtovníctvo podnikateľov zbierka príkladov (2006)
Hulík
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Podnikanie malých a stredných podnikov (2007)
Mižičková - Ubrežiová
Škola: SPU NITRA
Cena: 1,5 €
Tel.: 0949423472
Základy mikroekonómie (2005)
Zentková
Škola: SPU NITRA
Cena: 1,5 €
Tel.: 0949423472
Pedagogická a sociálna psychológia (2005)
Vernarcová
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Manažment výroky (2004)
Paška
Škola: SPU NITRA
Cena: 3 €
Tel.: 0949423472
Účtovníctvo podnikateľov (2006)
Hacherová, Pataky, Látečková
Škola: SPU NITRA
Cena: 2 €
Tel.: 0949423472
Úvod do politológie (1998)
Kulašík - Tóth
Škola: UMB
Cena: 2 €
Tel.: 0903767822
Liberalizmus (1999)
Kulašík
Škola: UMB
Cena: 3 €
Tel.: 0903767822
Socializmus (1999)
Kulašík
Škola: UMB
Cena: 4 €
Tel.: 0903767822