Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Fyzika pro každého (rychlokurz fyziky) (2010)
Roman Kubínek, Hana Kolárová, Renata Holubova
Škola: STU
Cena: 8 €
Tel.: 0944441346
Podnikové financie (2006)
Vlachynský a kol.
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 13 €
Tel.: 0917534686
Podnikateľské rozhodovanie (2007)
Szabo, Jankelová
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0917534686
Finančný manažment (2006)
Kráľovič,Vlachynský
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 14 €
Tel.: 0917534686
Zdravie a produkcia teliat (1991)
Prof.MVDr.Ľ. Slanina, DrSc.
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Cena: 2,50 €
Tel.: 0907396698
Verejné a súdne veterinárske lekárstvo ( vybrané kapitoly ) (2009)
Doc.MVDr.P.Korim a kol.
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Cena: 2.50 €
Tel.: 0907396698
Repetitórium bunkovej biológie (2011)
Prof. MVDr. F. Lešník
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠOCIACH
Cena: 5 €
Tel.: 0907396698
Osteology and arthrology (1992)
Doc. MVDr. M. Vrzgulová, DrSc., Doc. MVDr. V. Rajtová,DrSc.
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠOCIACH
Cena: 3 €
Tel.: 0907396698
Ekonomika a management (2008)
Ing.M. Hadbavný, CSc., MVDr. Ing. J. Korimová
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠOCIACH
Cena: 1 €
Tel.: 0907396698
Základy špeciálnej pedagogiky (2003)
Štefan Vašek
Škola: UMB
Cena: dohodou
Tel.: 0908888703
Základy manažmentu (2004)
doc. Mižičková a kol.
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0908493520
Internacionalizacia agropotravinarskych podnikov v SR (2008)
Elena Horska et al.
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0908493520
Politologia - Vybrane zakladne kapitoly pre technikov (2005)
Jozef Rybarik, Jozef Lysy, Stanislav Konecny
Škola: STU
Cena: dohodou
Tel.: 0904426579
Manažment ľudských zdrojov (2009)
Bajzíková, Luptáková, Rudy, Vargic, Weidlich
Škola: UK
Cena: 7 €
Tel.: 0904857827
Všeobecná veterinárna patológia 1. vydanie (2006)
Prof. MVDr.Mikuláš Levkut, DrSc. a kolektív
Škola: Univezita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Cena: 3.50 €
Tel.: 0907396698
Základy vyššej matematiky (2005)
A. Trenčianska, K. Rúsková a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0907115472
Motorové vozidlá 1 (návody na cvičenia) (2003)
J. Ondzik, A. Podolák
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0907115472
Motorové vozidlá 1 (2003)
Anton Podolák, Peter Lenďák
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3 €
Tel.: 0907115472
Stratégia medzinárodného podnikania (Prípadové štúdie II) (2006)
Ferenčíková Soňa a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0948480048
Matematika.Funkcia dvoch a viac premenných. Integrálny počet (2009)
Vladimír Mucha, Ján Gogola
Škola: EUBA
Cena: 4,50 €
Tel.: 0907877111