Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Imunologické vyšetrovacie metódy vo veterinárskej medicíne (2007)
Doc. MVDr.Ľ. Tkáćiková,PhD., Prof. MVDr.I. Mikula,DrSc.
Škola: Univezita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Cena: 3 €
Tel.: 0907396698
Matematika (2006)
Fecenko, Pinda
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Celostný manažment (2007)
Ján Porvazník a kol.
Škola: Bratislavská vysoká škola práva
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie (2007)
Ema Mišúnová, Viera Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Svetová ekonomika (2009)
Ľudmila Lipková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Informatika - praktikum (2006)
Agnesa Gašperanová, Ledvényi, Ščesný, Šós
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Vybrané kapitoly z CR (2007)
Ing. Jana Jarábková, PhD.
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0902870687
Základy manažmentu (2007)
doc.Ing.A.Malejčík, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0902870687
Dopravné inžinierstvo - organizácia a riadenie dopravy (2003)
doc. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Jozef Paľo
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 2 €
Tel.: 0907282741
Fyziológia živočíchov (2009)
Kováčik, Massányi, Lukáč,...
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0905112485
Fyzika pro každého (rychlokurz fyziky) (2010)
Roman Kubínek, Hana Kolárová, Renata Holubova
Škola: STU
Cena: 8 €
Tel.: 0944441346
Podnikové financie (2006)
Vlachynský a kol.
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 13 €
Tel.: 0917534686
Podnikateľské rozhodovanie (2007)
Szabo, Jankelová
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 3 €
Tel.: 0917534686
Finančný manažment (2006)
Kráľovič,Vlachynský
Škola: Ekonomická univerzita Bratislava
Cena: 14 €
Tel.: 0917534686
Zdravie a produkcia teliat (1991)
Prof.MVDr.Ľ. Slanina, DrSc.
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Cena: 2,50 €
Tel.: 0907396698
Verejné a súdne veterinárske lekárstvo ( vybrané kapitoly ) (2009)
Doc.MVDr.P.Korim a kol.
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Cena: 2.50 €
Tel.: 0907396698
Repetitórium bunkovej biológie (2011)
Prof. MVDr. F. Lešník
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠOCIACH
Cena: 5 €
Tel.: 0907396698
Osteology and arthrology (1992)
Doc. MVDr. M. Vrzgulová, DrSc., Doc. MVDr. V. Rajtová,DrSc.
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠOCIACH
Cena: 3 €
Tel.: 0907396698
Ekonomika a management (2008)
Ing.M. Hadbavný, CSc., MVDr. Ing. J. Korimová
Škola: UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠOCIACH
Cena: 1 €
Tel.: 0907396698
Základy špeciálnej pedagogiky (2003)
Štefan Vašek
Škola: UMB
Cena: dohodou
Tel.: 0908888703