Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Psychológia pre manažérov a podnikateľov (2007)
Szarková
Škola: EUBA
Cena: 8 €
Tel.: 0903616444
Marketing (2005)
Kita
Škola: EUBA
Cena: 11 €
Tel.: 0903616444
Podnikové financie (2002)
Vlachynský
Škola: EUBA
Cena: 12 €
Tel.: 0903616444
Účtovníctvo (2004)
Soukupová, Šlosárová, Baštincová
Škola: EUBA
Cena: 16 €
Tel.: 0903616444
Finanční účetnictví (2005)
Kovanicová
Škola: EUBA
Cena: 20 €
Tel.: 0903616444
The original story - Teológia Starej zmluvy (2011)
J. Barton and J. Bowden
Škola: ŽU
Cena: 3 €
Tel.: 0949831863
Všeobecná psychológia (2011)
Dc. Peter Krbaťa
Škola: ŽU
Cena: 5 €
Tel.: 0949831863
Kapitoly zo všeobecnej pedagogiky (2005)
Doc. Ing. Dušan Macháčik, CSc.
Škola: ŽU
Cena: 10 €
Tel.: 0949831863
Základy Manažmentu (2007)
doc.Ing.A.Malejčík, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905914447
Krízový Manažment (2000)
Vladimír Gozora
Škola: SPU Nitra
Cena: 5 €
Tel.: 0905914447
Makroekonómia 1 (2007)
doc.Ing.Marko Árendáš CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905914447
Ekológia (3.nezmenené vydanie) (2007)
prof. RNDr.P.Eliáš, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905914447
Zákaldy Účtovníctva (Cvičebnica) (2008)
Ing.R.Kulík,PhD. a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0905914447
Návody na laboratórne cvičenie z bichemie (2008)
Michalik I., Gálová Z., Szabóvá E.
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0918694878
Pedológia (2006)
prefotené skriptá
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0918694878
Systematická botanika (2009)
Baranec T., Poláčiková M., Košťál J.
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0918694878
Všeobecná rastlinná výroba (2008)
Liška Emil a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 11 €
Tel.: 0918694878
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (2007)
Marta Hamalová
Škola: VSEMvs
Cena: 7 €
Tel.: 0905870177
Anatómia domácich cicavcov 2 (2002)
Konig, Liebich
Škola: UVL Košice, SPU Nitra
Cena: 100 €
Tel.: 0905112485
Základy občianskeho hmtného práva (2004)
J. Lazar a kol.
Škola: Iura Edition
Cena: dohodou
Tel.: 0903400925