Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Makroekonómia 1 (2007)
doc.Ing.Marko Árendáš CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905914447
Ekológia (3.nezmenené vydanie) (2007)
prof. RNDr.P.Eliáš, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905914447
Zákaldy Účtovníctva (Cvičebnica) (2008)
Ing.R.Kulík,PhD. a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0905914447
Návody na laboratórne cvičenie z bichemie (2008)
Michalik I., Gálová Z., Szabóvá E.
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0918694878
Pedológia (2006)
prefotené skriptá
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0918694878
Systematická botanika (2009)
Baranec T., Poláčiková M., Košťál J.
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0918694878
Všeobecná rastlinná výroba (2008)
Liška Emil a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 11 €
Tel.: 0918694878
Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (2007)
Marta Hamalová
Škola: VSEMvs
Cena: 7 €
Tel.: 0905870177
Anatómia domácich cicavcov 2 (2002)
Konig, Liebich
Škola: UVL Košice, SPU Nitra
Cena: 100 €
Tel.: 0905112485
Základy občianskeho hmtného práva (2004)
J. Lazar a kol.
Škola: Iura Edition
Cena: dohodou
Tel.: 0903400925
Imunologické vyšetrovacie metódy vo veterinárskej medicíne (2007)
Doc. MVDr.Ľ. Tkáćiková,PhD., Prof. MVDr.I. Mikula,DrSc.
Škola: Univezita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Cena: 3 €
Tel.: 0907396698
Matematika (2006)
Fecenko, Pinda
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Celostný manažment (2007)
Ján Porvazník a kol.
Škola: Bratislavská vysoká škola práva
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Vybrané kapitoly z hospodárskej geografie (2007)
Ema Mišúnová, Viera Vlčková
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Svetová ekonomika (2009)
Ľudmila Lipková a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Informatika - praktikum (2006)
Agnesa Gašperanová, Ledvényi, Ščesný, Šós
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: dohodou
Tel.: 0902359312
Vybrané kapitoly z CR (2007)
Ing. Jana Jarábková, PhD.
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0902870687
Základy manažmentu (2007)
doc.Ing.A.Malejčík, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: dohodou
Tel.: 0902870687
Dopravné inžinierstvo - organizácia a riadenie dopravy (2003)
doc. Ing. Alica Kalašová, PhD., Ing. Jozef Paľo
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Cena: 2 €
Tel.: 0907282741
Fyziológia živočíchov (2009)
Kováčik, Massányi, Lukáč,...
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0905112485