Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
PRAMENE PRAVA NA UZEMI SLOVENSKA I. (2007)
Laclavikova, Švecová
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 10 €
Tel.: 0910420740
Rímske právo (2011)
Rebro, Blaho
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 10 €
Tel.: 0910420740
Základy rímskeho práva (1997)
Blaho, Židlická
Škola: Pravnicka fakulta TU
Cena: 15 €
Tel.: 0910420740
ZBIERKA ÚLOH z matematiky na prijímacie skúšky (2005)
kolektív autorov
Škola: Žilinská univerzita
Cena: 4,5 €
Tel.: 0949572277
Da! Učebnica ruštiny (2006)
Eva Dekanova
Škola: Jazyky
Cena: dohodou
Tel.: 0908603458
Time to talk 1,2,3 (2003)
Sarah Peters
Škola: Jazyky
Cena: dohodou
Tel.: 0908603458
Ekonómia a riadenie podniku (2006)
Jozef Malík
Škola: Technická univerzita, Hutnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0911054444
Vybrané kapitoly z obecné chemie (2003)
Dana Kričfaluši
Škola: Ostravská univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911054444
Použitie žiaruvzdorných materiálov (2007)
Ing. G. Sučik, PhD a Ing. M. Tatič, CSc
Škola: Technická univerzita, Hutnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0911054444
Neželezné kovy (2000)
Štofko Miroslav, Štofková Magdaléna
Škola: Technická univerzita, Hutnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0911054444
Integrované manažérske systémy (2007)
Edita Virčíková
Škola: Technická univerzita, Hutnícka fakulta
Cena: 2.50 €
Tel.: 0911054444
Mineralógia (2005)
Ing. Marián Košuth, PhD.
Škola: Technická univerzita, Hutnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0911054444
Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie pre študentov Hutníckej fakulty (2001)
Ing. Emília Sminčáková, PhD
Škola: Technická univerzita, Hutnícka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0911054444
Živočíšna produkcia a výroba (2005)
Mlynek, Vavrišinová
Škola: SPU
Cena: 1.50 €
Tel.: 0904239001
Filozofia (2002)
Manda, Macák
Škola: SPU
Cena: 1 €
Tel.: 0904239001
The original story - Teológia Starej zmluvy (2011)
J. Barton and J. Bowden
Škola: ŽU
Cena: 3 €
Tel.: 0949831863
Všeobecná psychológia (2011)
Dc. Peter Krbaťa
Škola: ŽU
Cena: 5 €
Tel.: 0949831863
Kapitoly zo všeobecnej pedagogiky (2005)
Doc. Ing. Dušan Macháčik, CSc.
Škola: ŽU
Cena: 10 €
Tel.: 0949831863
Základy Manažmentu (2007)
doc.Ing.A.Malejčík, CSc.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2,50 €
Tel.: 0905914447
Krízový Manažment (2000)
Vladimír Gozora
Škola: SPU Nitra
Cena: 5 €
Tel.: 0905914447