Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
KNOWLEDGE MANAGEMENT (2005)
COLLINSON, CH. - PARCEL, G.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Štatistika jednoducho (2003)
CHAJDIAK, J.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Marketing cestovného ruchu (2011)
Marian Gúčik
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 10 €
Tel.: 0905164849
Manažment cestovného ruchu (2010)
Marian Gúčik a kol.
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 9 €
Tel.: 0905164849
Ekonomika podniku cestovného ruchu (2010)
Kučerová, J., Strašík, A., Šebová, Ľ.
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 9 €
Tel.: 0905164849
Manažment regionálneho cestovného ruchu (2007)
marian Gúčik a kol.
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 10 €
Tel.: 0905164849
Kontroling podnikov cestovného ruchu (2007)
Gúčik, M., Patúš, P., Šebová Ľ.
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 9 €
Tel.: 0905164849
Manažment prevádzky pohostinského zariadenia (2011)
Peter Patúš, J. Marušková, M.Gúčik
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 10 €
Tel.: 0905164849
Cestovný ruch. Úvod do štúdia (2010)
Marian Gúčik
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 10 €
Tel.: 0905164849
Krátky slovník cestovného ruchu (2004)
Marian Gúčik a kol.
Škola: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
Cena: 8 €
Tel.: 0905164849
Collins field guide Spiders (2011)
Roberts
Škola: UMB
Cena: doh
Tel.: 0903450127
Collins field guide Insects (2011)
Chimney
Škola: kniha v anglictine
Cena: dohodou
Tel.: 090350127
Collins field guide Spiders, Insects (2011)
Roberts, Chinery
Škola: kniha v anglictine
Cena: dohodou
Tel.: 090350127
Praktikum účtovníctva (2010)
Škorecová
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0918783379
Cvičenia z matematiky (2008)
Országhová
Škola: SPU Nitra
Cena: 1,50 €
Tel.: 0918783379
Poistenie (2007)
Koščo, Toth, Szovics
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0918783379
Základy účtovníctva (2008)
Hacherová, Pataky, Kočner
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0918783379
Podnikové hospodárstvo (2008)
Bielik
Škola: SPU Nitra
Cena: 4 €
Tel.: 0918783379
Nemčina pre ekonónov (2009)
Borusková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1,50 €
Tel.: 0918783379
Podklady na prijimačky - UVLF KOŠICE (2011)
veterina kosice
Škola: Univerzita vet. lekárstva a farmácie Košice
Cena: 10 €
Tel.: 0902364699