Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Bonitacia a cena pody (2011)
Stredanska, Buday
Škola: SPU
Cena: 3,10 €
Tel.: 0948034161
Krajinne inzinierstvo a pravo (2011)
Jurik, Medovicova, Palsova
Škola: SPU
Cena: 3,6 €
Tel.: 0948034161
Revitalizacia vodnych tokov (2011)
Halaj
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0948034161
Polne a zahradne plodiny (2011)
Uher, Karabinova
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0948034161
Biotechnika krajinnej zelene (2011)
Paganova
Škola: SPU
Cena: 2,10 €
Tel.: 0948034161
Vodne stavby Jurik, Matyo (2011)
Jurik, Matyo
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0948034161
Štruktúrna politika a štruktúrne zmeny v ekonomike (2006)
Melišek
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 2 €
Tel.: 0907204633
Účtovníctvo vlastníckych transakcií, prednášky (2009)
študenti
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 2 €
Tel.: 0907204633
Finančný manažment (2006)
Jozef Kráľovič, Karol Vlachynský
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0911157555
Právne formy podnikateľských vzťahov, prefotené, zviazané (2005)
Sabo a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 3 €
Tel.: 0907204633
Praktikum z účtovníctva bánk (2011)
Boušková, Kadlečíková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0902162132
Účtovníctvo rozpočtových organizácií (2010)
Kovalčíková Antónia
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 10 €
Tel.: 0902162132
Účtovníctvo rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí (2008)
Kovalčíková, Kordošová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 9 €
Tel.: 0902162132
Bankové operácie (2009)
Boušková Dagmar
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0902162132
Krátky slovník slovenského jazyka (2003)
Ján Doruľa, Ján Kačala, Marta Marsinová, Ivan Masár
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Synonymický slovník slovenčiny (2004)
Alena Anettová, Ingrid Hrubaničová, Štefan Michalus, Emil Pícha, Mária Pisárčiková, Matej Považaj
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Štatistické metódy pre ekonómov (2009)
Pacáková Viera a kolektív
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Podnikivá informatika (2006)
Gála, L . - Pour, J. - Toman, P.
Škola: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Cena: dohodou
Tel.: 0949507635
Princípy a systémy v technike (1993)
M.Cina - V.Vilmon - V.Tomková
Škola: PF Konštantína Filozofa v Nitre
Cena: 5 €
Tel.: 0905761323
Počítačové siete v hospodárskej praxi (2009)
Závodný, Turňa
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 8 €
Tel.: 0915132311