Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Trestné právo l a ll (2011)
Ivor
Škola: právnická fakulta
Cena: 20 €
Tel.: 0907622313
Teória účtovníctva, učebný text + Teória účtov (2011/2009) (2011)
Pakšiová/Feketeová
Škola: Ekonomická univerzita v BA
Cena: 2,80 €
Tel.: 0907204633
Základy práva (2006)
Bezáková a kol.
Škola: SPU - FEM
Cena: 1,50 €
Tel.: 0908755290
Financie a mena (2006)
Serenčeš
Škola: SPU - FEM
Cena: 1,50 €
Tel.: 0908755290
Rurálna sociológia (2006)
Moravčíková, Kučírková
Škola: SPU - FEM
Cena: 1,50 €
Tel.: 0908755290
Návody na cvičenia z manažmentu výroby (2006)
Paška, Gajdoš
Škola: SPU - FEM
Cena: 2,00 €
Tel.: 0908755290
Podnikanie malých a stredných podnikov (2007)
Mižičková, Ubrežiová
Škola: SPU - FEM
Cena: 2,50 €
Tel.: 0908755290
Medzinárodný obchod a formovanie agroobchodnej politiky (2007)
Podolák a kol
Škola: SPU - FEM
Cena: 4,00 €
Tel.: 0908755290
Manažment výroby (2004)
Paška
Škola: SPU - FEM
Cena: 2,00 €
Tel.: 0908755290
Oligopoly v odvetví (2003)
Eleonora Fendeková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,- €
Tel.: 0902139390
Mikroekonómia (2003)
Eleonora Fendeková, Ľubomír Strieška
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,50 €
Tel.: 0902139390
Podnikové hospodárstvo - praktikum (2003)
doc. Ing. Helena Majdúchová, CSc., a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1,50 €
Tel.: 0902139390
Politológia pre ekonómov (1998)
Ján Liďák, Viera Koganová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 0,50 €
Tel.: 0902139390
Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku, ofotená, nezviazaná (2003)
doc. Ing. Jana Sršňová, CSc, doc. Ing. Ľubica Fuzyová, CSc.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 0,5 €
Tel.: 0902139390
Cenové rozhodovanie, ofotená, zviazaná (2002)
Milan Rajňák a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 0,5 €
Tel.: 0902139390
Organizácia práce - praktikum, ofotená, nezviazaná (2005)
Mgr. Oľga Nachtmannová, Ing. Darina Zúbriková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 0,50 €
Tel.: 0902139390
Organizácia práce - praktikum (2005)
Mgr. Oľga Nachtmannová, Ing. Darina Zúbriková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 0,50 €
Tel.: 0902139390
Ekonómia v novej ekonomike (kniha + metodická pomôcka na semináre) (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Ekonomická ...
Cena: 11 €
Tel.: 0905958761
Predám účet na zadania-seminárky.sk 460 kreditov (2011)
zadanie-seminárky
Škola: STU
Cena: 10 €
Tel.: 0905555111
Praktická biometeorologia (2011)
Siska, Spanik, Repa, Galik
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0948034161