Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podnikanie v agropotravinárstve (2010)
M. Grznár
Škola: EUBA
Cena: 3.0 €
Tel.: 0904231595
Mikroekonomická analýza-prefotená a zviazaná (2008)
M. Fendek
Škola: EUBA
Cena: 4.0 €
Tel.: 0904231595
Nákladový controlling (2007)
A. Holtínová
Škola: EUBA
Cena: 9.0 €
Tel.: 0904231595
Teória a prax hospodárskej politiky (2005)
P. Vincúr
Škola: EUBA
Cena: 5.0 €
Tel.: 0904231595
Dlhové financovanie - zbierka príkladov (2009)
E.Hyranek
Škola: EUBA
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904231595
Manažment úverového financovania (2010)
E. Hyranek
Škola: EUBA
Cena: 2.5 €
Tel.: 0904231595
Ucebnice jazyka C - 2. dil (2011)
Pavel Herout
Škola: Kopp
Cena: 3,5 €
Tel.: 0908418906
Ucebnice Jazyka C (2005)
Pavel Herout
Škola: Kopp
Cena: 5,50 €
Tel.: 0908418906
Od C k C++ (2011)
Miroslav Virius
Škola: Kopp
Cena: 2.5 €
Tel.: 0908418906
Distribuovane spracovanie dat (2009)
Peter Zavodny
Škola: FHI EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0908418906
Riadenie projektov informacnych systemov (2006)
Peter Zavodny
Škola: FHI EUBA
Cena: 2 €
Tel.: 0908418906
Metody v softverovom inzinierstve (2009)
Jaroslava Kniezova
Škola: FHI EUBA
Cena: 2 €
Tel.: 0908418906
Zaklady Kodovania (2009)
Karla Cipkova - Ladislav Satko
Škola: FEI STU
Cena: 3,50 €
Tel.: 0908418906
Fyzika I - Priklady a ulohy (2001)
RNDr. V;adimir Labas, CSc. - Ing. Stanislav Minarik, CSc
Škola: Materialovotechnologicka fakulta
Cena: 2 €
Tel.: 0908418906
Základy marketingu (2006)
Dudinská a kol.
Škola: KU RK
Cena: 5 €
Tel.: 0908619576
Marketing (na CD) (2002)
Kotler
Škola: KU RK
Cena: 5 €
Tel.: 0908619576
Marketing (na CD) (2000)
Kita a kol.
Škola: KU RK
Cena: 5 €
Tel.: 0908619576
Informatika v praxi (2006)
Jenčo, Vyhnal
Škola: KU RK
Cena: 5 €
Tel.: 0908619576
Projektový manažment (2002)
Nemec
Škola: KU RK
Cena: 8 €
Tel.: 0908619576
Statistika pre ekonomov-zbierka prikladov (2005)
Pacakova a kol.
Škola: KU RK
Cena: 5 €
Tel.: 0908619576