Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Obchodné právo (2007)
P.Kubíček, M.Mamojka, M.Patakyová
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Mladiství v trestnom práve (2006)
O. Prikryl
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Občianske právo procesné (2005)
S.Ficová a kol.
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Právo sociálneho zabezpečenia (2004)
J.Matlák a kol.
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Business English Handbook Advanced (2007)
Paul Emmerson
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0908032955
Základy sociológie práva (2003)
E. Bakošová a N.Vaculíková
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Svetová ekonomika (2009)
Lipková a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0908032955
Základy medz.práva súkromného (2006)
F.Poredoš, M.Ďuriš, P. Lysina
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Matematika 1 - zbierka úloh (2007)
Horáková, Starečková
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 6 €
Tel.: 0908032955
Medz. verejné právo (2004)
P. Vršanský
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Marketing - praktikum (2008)
Kita a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3,5 €
Tel.: 0908032955
Vybrané kapitoly z kriminológie , (2005)
Y.Turayová a kol.
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Marketing (2005)
Kita a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 8 €
Tel.: 0908032955
Finančné právo I. a II. časť (2005)
L.Balko, J. Králik a kol.,
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Informatika A (2007)
Trochanová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3,5 €
Tel.: 0908032955
Kapitoly zo štylistiky a rétoriky pre právnikov (2002)
E. Abrahámová a O. Škvareninová,
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Príručka s príkladmi a úlahami zo správneho práva procesného (2006)
M. Srebalová
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Správne právo -procesná časť (2007)
M. Vrabko a kol.,
Škola: Pravnicka fakulta UK
Cena: 3 €
Tel.: 0911754239
Hydromechanika (prefot., zviazané) (2006)
Helena Horníková
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0918342666
Ekonomické teórie (1999)
E. Lorincová, A. Stastná, M. Gergel
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0915119480