Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Filozofia pre právnikov (2012)
Valent-Chovancová
Škola: Právnická fakulta UK
Cena: 7 €
Tel.: 0911931406
Texty z dejín právnej filozofie (2006)
Valent-Chovancová
Škola: Právnická fakulta UK
Cena: 7 €
Tel.: 0911931406
Praktické prípady z rímskeho práva (2008)
Hausmaninger-Blaho
Škola: Právnická fakulta UK
Cena: 6 €
Tel.: 0911931406
Rímske právo (2010)
Blaho-Rebro
Škola: Právnická fakulta UK
Cena: 15 €
Tel.: 0911931406
VYPRACOVANE OTAZKY NA PRIJIMACKY NA PRAVO DO TRNAVY (2012)
kurz
Škola: TRUNI
Cena: dohodou
Tel.: 0911786202
Kapitoly edukačnej psychológie (2009)
Ján Grác
Škola: TRUNI
Cena: 9 €
Tel.: 0908238060
Pri prameni filozofie (2005)
Peter Fotta
Škola: TRUNI
Cena: 10 €
Tel.: 0908238060
Základy sociální psychologie (1998)
Nicky Hayesová
Škola: TRUNI
Cena: 3 €
Tel.: 0908238060
Klinická neuropsychologie (1998)
Marek Preiss a kol.
Škola: TRUNI
Cena: 5 €
Tel.: 0908238060
Psychofarmaka v klinické praxi (1995)
Jaromír Švestka a kol.
Škola: TRUNI
Cena: 3 €
Tel.: 0908238060
Aplikovaná sociální psychologie I (1998)
Jozef Výrost, Ivan Slaměník
Škola: TRUNI
Cena: 5 €
Tel.: 0908238060
základy účtovníctva (2008)
pataky - hacherová - kočner
Škola: SPU FEM
Cena: 2,5 €
Tel.: 0944414396
financie a mena (2006)
serenčéš peter
Škola: SPU FEM
Cena: 1,5 €
Tel.: 0944414396
ekonomika poľnohospodárstva (2006)
Zoborský
Škola: SPU FEM
Cena: 2,5 €
Tel.: 0944414396
Návody na cvičenia z manažmentu výroby (2009)
Paška Gajdoš
Škola: SPU FEM
Cena: 1,5 €
Tel.: 0944414396
podnikové hospodárstvo (2008)
peter bielik
Škola: SPU FEM
Cena: 4 €
Tel.: 0944414396
Biochémia (2012)
Michálik
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908707435
Fyziológia zvierat (1996)
Kováčik-Valent-Kollárová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908707435
Hodnotenie surovín a potravín živočíšneho pôvodu (2007)
Čuboň-Haščík-Michalcová
Škola: SPU
Cena: 1,5 €
Tel.: 0908707435
Manažment chovu ošípaných (2009)
Kováč-Bučko
Škola: SPU
Cena: 4 €
Tel.: 0908707435