Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Praktické prípady z rímskeho práva (2010)
Herbert Hausmaninger, Peter Blaho
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 5.5 €
Tel.: 09111111
Frontisterion (2010)
Alexander Bröstl
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 6.50 €
Tel.: 09111111
Štát a právo v európskom myslení (2012)
Alexandra Krsková
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 4 €
Tel.: 09111111
Právnická latinčina (2011)
Jarmila Vaňková
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 3,5 €
Tel.: 09111111
Rímske právo Štvrté prepracované a doplnené vydanie (2012)
Karol Rebro, Peter Blaho
Škola: Pravnicka fakulta
Cena: 9 €
Tel.: 09111111
Matematika (2009)
Peller, Starečková, Pinda
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0908033278
Medzinárodné podnikanie (2001)
Peter Baláž
Škola: EUBA
Cena: 5 €
Tel.: 0902797461
Medzinárodné financie (2003)
Anežka Jankovská
Škola: EUBA
Cena: 7 €
Tel.: 0902797461
Strategický marketingový manažment (2001)
Dagmar Lesáková
Škola: EUBA
Cena: 3 €
Tel.: 0902797461
Účtovníctvo (2001)
Božena Soukupová, Anna Šlosárová, Anna Baštincová
Škola: EUBA
Cena: 4 €
Tel.: 0902797461
Podnikanie malých firiem v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie (2004)
Alena Pauličková
Škola: EUBA
Cena: 6 €
Tel.: 0902797461
Spoločnosť s ručeným obmedzeným (2002)
Dalibor Hanes
Škola: UK
Cena: 5 €
Tel.: 0902797461
English for Students of Postal and Telecommunications Operation Management (2008)
Danuša Vavríková,Ľudmila Gašparíková, Danica Maleková
Škola: Žilinská univerzita
Cena: 5,00 €
Tel.: 0944460997
English for Students of the University of Žilina (2012)
Ľudmila Gašparíková, Danuša Vavríková
Škola: Žilinská univerzita
Cena: 3,50 €
Tel.: 0944460997
THE BUSINESS INTERMEDIATE (2012)
John Allison
Škola: Ekonomicka Fakulta TUKE
Cena: 20 €
Tel.: 0911375946
Matematika 1 (2010)
Vojtech Bálint, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan Stacho, Mária Vojteková
Škola: Žilinská univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0914132438
MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE - Návody na cvičenia (2012)
Josef BERAN, Ferdinand CHOLUJ, Miloslav BŮŽEK
Škola: Žilinská Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0944352428
ZBIERKA ÚLOH Z DIFERENCIÁLNEHO POČTU (2007)
Elena Wisztová, Eva Špániková a kolektív
Škola: Žilinská Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0944352428
SPOJOVACIA TECHNIKA A SPOJOVACIE SIETE V DOPRAVE I. (1988)
Doc. Ing. Izabela Krbiľová, CSc.
Škola: Univerzita Komenského, Žilinská Univerzita
Cena: 18,5Kčs :)
Tel.: 0944352428
Úvod do ekonometrie (2012)
Kvetoslava Surmanová
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0911860415