Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Regionálny a mestský marketing (2010)
Kristína Viestová
Škola: Vysoká škola ekonomiea manažmentu v BA
Cena: 8,00 €
Tel.: 0907305265
Slovník spoločenských vied (1997)
Kiczko a kol.
Škola: Univerzita Mateja Bela v BB
Cena: 8,00 €
Tel.: 0907305265
synonymický slovník slovenčiny (2000)
Pisarčíková , Považaj a kol.
Škola: Vysoká škola ekonomiea manažmentu v BA
Cena: 18 eur
Tel.: 0907305265
Teória spisovného jazyka (2010)
Juraj Dolník
Škola: FIF UK
Cena: 10 €
Tel.: 0915350841
Zaklady filozofie (2011)
Peter Mlynarčík
Škola: VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
Cena: 8 €
Tel.: 0903546749
Bankovnictví (2006)
Polouček a kol.
Škola: UMB, BIVŠ
Cena: 38 €
Tel.: 0949564370
Požiadavky na prijímacie skúšky z ekonómie (2006)
Bielik, Zentková
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Cena: 1,50 €
Tel.: 0915441421
Britain for Learners of English (2012)
James O´Driscoll
Škola: UNIBA
Cena: 18 €
Tel.: 0902475169
Pravidlá slovenskej výslovnosti (2009)
Ábel Kráľ
Škola: UNIBA
Cena: 7 €
Tel.: 0902475169
Teória literatúry (2009)
Michal Harpáň
Škola: UNIBA
Cena: 6 €
Tel.: 0902475169
Organická chémia Pracovný zošit (2009)
Ing. Petra Skalková, PhD.
Škola: TnU AD
Cena: 2+dohoda
Tel.: 0907360685
Forenzná psychológia (2004)
Anton Heretik
Škola: PRAF UK
Cena: 12 €
Tel.: 0948045404
Pravidlá slovenského pravopisu (2013)
Kolektív autorov
Škola: UKF, UK
Cena: 7,5 €
Tel.: 0915441421
Komunikácia v ošetrovateľstve (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 5,50 €
Tel.: 0907127599
Etika (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 6 €
Tel.: 0907127599
Základy poskytovania prvej pomoci (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 7 €
Tel.: 0907127599
Anatómia a fyziológia (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 6 €
Tel.: 0907127599
Onkológia (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 10 €
Tel.: 0907127599
Neurológia (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 7 €
Tel.: 0907127599
Psychiatria (2013)
kolektív autorov
Škola: UNIPO
Cena: 4 €
Tel.: 0907127599