Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Scriptura latina libraria (2008)
Peter Olexák
Škola: KU
Cena: 5 €
Tel.: 0902680394
Kodikológia (2007)
Peter Olexák
Škola: KU
Cena: 5 €
Tel.: 0902680394
VVL (2013)
UVLF
Škola: Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v Košiciach
Cena: dohodou
Tel.: 0910252878
Analýza a tvorba verejných politik (2007)
Arnošt Veselý a Martin Nekola
Škola: UK
Cena: 11 eur
Tel.: 0915438574
Dejiny śtaviteľstva (2010)
Emil Duda
Škola: STU- stavebná fakulta
Cena: 7 €
Tel.: 0944957789
Subor otazok na prijimacie skusky B, CH (2013)
Sedlarova, Valent, Kohutova
Škola: Univerzita Komenskeho v BA, Farmacia
Cena: 15 €
Tel.: 0915509048
Medzinárodné vzťahy (2007)
Straka, Klavec
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
České právní dějiny do r. 1918, UK v BA (2001)
Vojáček
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Slovenské a české právne dejiny štátu a práva a v. 1918-1945, UK v BA (1998)
Sivák a kol.
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Československé právne dejiny (1918-1992) (2011)
Vojáček, Kolárik, Gábriš
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Teória práva, 3.vydanie,(NOVÁ, prefotená) (0000)
Ottová
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Logika pre každého - 3. vydanie (2003)
Gahér
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Pramene k právnym dejinám Slovenska 1 (do r. 1918), PRAF UK (2009)
Lysý
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Dejiny práva na území Slovenska 1 (do r.1918) (0000)
Beňa, Gábriš
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Praktické prípady z rímskeho práva (2008)
Hausmaninger, Blaho
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Rímske právo - 4.vydanie, 2010 ( NOVÁ, prefotená) (2013)
Rebro, Blaho
Škola: UK
Cena: dohodou
Tel.: 0918678162
Manažment (1997)
Mikuláš Sedlák
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0903987264
Nelineárne systémy (2003)
Mikuláš Huba
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0903987264
Teória automatického riadenia (2008)
Mikuláš Huba, Peter Hubinský, Katarína Žáková
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0903987264
Logické systémy (2007)
Peter Kaprálik, Jana Galanová, Marcel Polakovič
Škola: Slovenská Technická Univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0903987264