Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Metodika pisania zaverecnych prac na SPU v Nitre (2007)
Rataj a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3 €
Tel.: 0911503189
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce (2007)
D. Katuščák
Škola: Paneurópska Vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0948370328
Marketing kultúry (2010)
M. Tajtáková
Škola: Paneurópska Vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0948370328
Podnikové hospodárstvo (2004)
H. Majdúchová a kol.
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 1 €
Tel.: 0948370328
Marketing (2005)
J. Kita a kol.
Škola: Paneurópska Vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0948370328
Etika a ekonomika (2013)
A. Remišová
Škola: Paneurópska Vysoká škola
Cena: 10 €
Tel.: 0948370328
Úvod do etiky / Etika (2001)
A. Anzenbacher
Škola: Paneurópska Vysoká škola
Cena: 5 €
Tel.: 0948370328
Nová príručka polovnika do vrecka (2002)
Pavel Hell - Peter Garaj
Škola: SPU v Nitre
Cena: 7 €
Tel.: 0911503189
Praktická reprodukcia zvierat(HD) (2004)
Šťastný
Škola: SPU v Nitre
Cena: 4 €
Tel.: 0911503189
Hodnotenie surovin a potravin živočíšneho povodu (2007)
Juraj Čuboň a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3 €
Tel.: 0911503189
Integrovana rastlinna vyroba (2007)
Pospíšil a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 4 €
Tel.: 0911503189
Návody na laboratorne cvicenia z biochemie (2004)
Michalik a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2,50 €
Tel.: 0911503189
OCHRANA ZVIERAT A PRODUKCIA POTRAVIN (2006)
Angelovicova - Bulla
Škola: SPU v Nitre
Cena: 4 €
Tel.: 0911503189
Skladovnie rastlinnych produktov-hreb. vazba (2007)
Jan Mareček
Škola: SPU v Nitre
Cena: 5 €
Tel.: 0911503189
Botanika-navody na cvic. hreben. vazba 2 knihy (1988)
F. Kubjatko a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 5 €
Tel.: 0911503189
Základy vyššej matematiky (2005)
Trenčianska a kol.
Škola: SPU v Nitre
Cena: 3 €
Tel.: 0911503189
Laboratorne postupy z organickej chemie (2005)
Hruskovicova a kolektiv
Škola: Slovenská polnohospodarska univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911503189
Výpočtová technika (2002)
OKENKA
Škola: Slovenská polnohospodarska univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911503189
POČITAČOVÉ SPRACOVANIE INFORMÁCII (2005)
HENNYEYOVÁ a kol.
Škola: Slovenská polnohospodarska univerzita
Cena: 4 €
Tel.: 0911503189
Chémia - príklady a úlohy (2008)
Ďurišin, Fedoročková, Ivánová, Kavuličová
Škola: TUKE SjF
Cena: 7 €
Tel.: 0904597153