Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Dane a daňové právo na Slovensku I. (2008)
Vladimír Babčák
Škola: Košice
Cena: 3,5 €
Tel.: 0908257731
Medzinárodné podnikanie, multinacionálne podniky (2000)
doc. Ing. Jana Sršňová, CSc.
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Medzinárodný manažment ľudských zdrojov (2009)
doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc.
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Základy manažmentu (2006)
Ing. Ladislav Sojka, CSc.
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Základy marketingu (2000)
doc. PhDr. Elvíra Dudinská, PhD., a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Cena: 3,5 €
Tel.: 0908257731
Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty (2007)
Ladislav Sojka
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Svetová ekonomika (2005)
Drahoš Šibl, Beáta Šáková
Škola: Elita
Cena: 6 €
Tel.: 0908257731
Finančno-ekonomická analýza a finančné plánovanie (2009)
Ing. Sylvia Jenčová
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 5 €
Tel.: 0908257731
Ekonomika a manažment verejnej správy (2002)
Juraj Tej
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Prípadové štúdie z marketingu (2005)
Róbert Štefko, Ivana Šindleryová
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Firemné financie (2014)
prof. Ing. Jozef Leščišin, CSc.
Škola: Media Group, s.r.o.
Cena: 3 €
Tel.: 0908257731
Personálny manažment (2008)
Anna Kachaňáková, Oľga Nachtmannová, Zuzana Joniaková
Škola: Iura edition
Cena: 6,50 €
Tel.: 0908257731
Finančná analýza podniku (2007)
Rastislav Kotulič, Peter Király, Miroslava Rajčániová
Škola: Iura edition
Cena: 6,50 €
Tel.: 0908257731
Manažment projektov - vybrané oblasti (2010)
Ivana Butoracová Šindleryová
Škola: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
Cena: 4 €
Tel.: 0908257731
Ekonómia v novej ekonomike (2007)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Iura edition
Cena: 18 €
Tel.: 0908257731
Svetová ekonomika (2010)
Peter Kuzmišin a kol.
Škola: Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Cena: 9 €
Tel.: 0915919193
Teória práva (prefotené) (1997)
Jozef Prusák
Škola: UK
Cena: 2 €
Tel.: 0910512554
Úvod do právnického štúdia (2002)
Eva Ottová, Nadežda Vaculíková
Škola: UK
Cena: 2 €
Tel.: 0910512554
MANAŽMENT (2008)
Miroslav Majtán a kol.
Škola: EUBA
Cena: 10 €
Tel.: 0904686918
Manazment zivin v agroekosysteme (2010)
Slamka. Hanackova
Škola: SPU
Cena: 2,50 €
Tel.: 0944608869