Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Cytológia, histológia a embryológia (2006)
V.Kulíšek, S.Hluchý
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
biometeorológia (2008)
Šiška,Špánik
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Reader of Agricultural Texts with Exercises II (2004)
E.Bafrncová
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Biológia pôdy (2009)
E.Tobiašová
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Praktická biometeorológia (2005)
Šiška,Špánik
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Morfológia hospodárskych zvierat (1987)
J.Kresan, L.Marenčák
Škola: SPU
Cena: dohodou
Tel.: 0910943760
Upstream intermediate B2 (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Upstream workbook intermediate (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Upstream elementary A2 (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Enterprise Grammar 4 (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Enterprise Grammar 2 (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
New Headway, English Course, Elementary student´s book + workbook (2014)
Liz and John Soars
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Enterprise 4 - coursebook (intermediate) (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Grammarway 3 (2014)
Jenny Dooley, Virginia Evans
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Anorganická a analytická chemie - laboratorní cvičení (2014)
Jančářová, Jančář
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Základní chemické výpočty (2014)
Jančářová, Jančář
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Bioklimatologie (2014)
Žalud
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Základy vyšší matematiky (2014)
Rádl, Černá, Stará
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Analytická chemie (2014)
Jančářová, Jančář
Škola: MENDELU
Cena: dohodou
Tel.: 0914180440
Príklady Chemia LF UK/ prijímačky (2014)
LFUK
Škola: Lekárska fakulta
Cena: 4 €
Tel.: 0949240277