Zákon o správnom konaní (správny poriadok), úplné znenie zákona

Názov knihy

Zákon o správnom konaní (správny poriadok), úplné znenie zákona

Rok vydania

2008

Autor

zákon

Škola

VŠ Sládkovičovo

Cena

1 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi