Základy patologickej anatómie

Názov knihy

Základy patologickej anatómie

Rok vydania

2006

Autor

Kopecký a kol.

Škola

SZU, FZaSP, zdravotníctvo

Cena

1,0 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: