Vybrané kapitol z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva

Názov knihy

Vybrané kapitol z tropických chorôb pre študentov verejného zdravotníctva a ošetrovateľstva

Rok vydania

2004

Autor

Adriana Ondrušová

Škola

SZU, FZaSP, zdravotníctvo

Cena

2 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: