Všeobecná veterinárna patológia 1. vydanie

Názov knihy

Všeobecná veterinárna patológia 1. vydanie

Rok vydania

2006

Autor

Prof. MVDr.Mikuláš Levkut, DrSc. a kolektív

Škola

Univezita veterinárskeho lekárstva a farmácie

Cena

3.50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi