Všeobecná ekonomická teória, 1. časť MAKROEKONÓMIA

Názov knihy

Všeobecná ekonomická teória, 1. časť MAKROEKONÓMIA

Rok vydania

2006

Autor

doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., doc. Ing. Miloš Sroslík, CSc.

Škola

Žilinská univerzita v Žiline

Cena

5,00 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi