Úvod do politických vied

Názov knihy

Úvod do politických vied

Rok vydania

2005

Autor

Krno, Tóth, Dřízová, Brhlíková

Škola

UCM Trnava/TnUni AD Trenčín/UKF Nitra

Cena

4 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi