Úvod do lineárnej algebry

Názov knihy

Úvod do lineárnej algebry

Rok vydania

2013

Autor

Smítal a kol

Škola

MFF UK

Cena

5 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0905241782
  • E-mail: