Štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich ohlasovacej povinnosti

Názov knihy

Štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich ohlasovacej povinnosti

Rok vydania

2004

Autor

Máderová a kol.

Škola

SZU, FZaSP

Cena

1,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: