Správny poriadok - komentár

Názov knihy

Správny poriadok - komentár

Rok vydania

2004

Autor

Soňa Košičiarová

Škola

Fakulta verejnej správy UPJŠ

Cena

5,00 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi