Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce

Názov knihy

Sociálna práca – vybrané kapitoly z dejín, teórie a metód sociálnej práce

Rok vydania

2009

Autor

Oláh, Schavel, Ondrušová, Navrátil

Škola

SZU, FZaSP, soc.práca

Cena

2,50 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0903020564
  • E-mail: