Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín (Návody na cvičenia)

Názov knihy

Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín (Návody na cvičenia)

Rok vydania

2008

Autor

Dr. h. c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.

Škola

Slovenská poľnohosodárska univerzita v Nitre

Cena

2 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi

  • Telefón: 0902698222
  • E-mail: