PRíRODNé A KULTúRNE DEDIčSTVO V KRAJINE

Názov knihy

PRíRODNé A KULTúRNE DEDIčSTVO V KRAJINE

Rok vydania

2008

Autor

Ján Tomaškin, Zdena Krišková a kol.

Škola

Univerzita Mateja Bela

Cena

1,5 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi