Organická Chmia a Biochémia

Názov knihy

Organická Chmia a Biochémia

Rok vydania

2012

Autor

Záhradník, Kollárová

Škola

Prírodovedecká fakulta UK

Cena

10 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi