Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov

Názov knihy

Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov

Rok vydania

2006

Autor

Polednáková, A. - Bikár, M. - Kmeťko, M.

Škola

PHF Ke

Cena

3 €

Ďalšie info

  • Ponuka pridaná:

Informácie o predajcovi