Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Základy agrochémie (2005)
Hudec, Tóth, Ducsay
Škola: SPU v Nitre
Cena: 1.5 €
Tel.: 0902891909
Mikrobiológia 2 (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0902891909
Mikrobiológia 1 (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902891909
Fyziológia zvierat - prefotené (2004)
Kováčik, Valent, Kollárová
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Zoológia (2004)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0902891909
Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre (2008)
Rataj, Rybanská, Jureková, Boreková, Wolczová
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902891909
Hodnotenie kvality životného prostredia (2005)
J.Streďanský
Škola: SPU NITRA
Cena: 4 €
Tel.: 0904247104
Praktikum z informatiky (1998)
Mojmir Kokles a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911630063
Zbierka úloh z matematiky (1999)
Viera Sekerova a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911630063
Právo pre ekonómov - 1. diel (1998)
Mikuláš Sabo a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Podnikové hospodárstvo (1999)
Milan Kupkovič a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Matematika (1998)
Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Medzinárodné štandardy na zostavovanie účtovnej závierky IFRS- IAS (2006)
Miloš Tumpach
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0911630063
Ekonómia - Všeobecná ekonomická teória (1998)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0911630063
Účtovníctvo obchodných bánk (2005)
Dagmar Boušková
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0911630063
Finanční účetnictví výkaznictví podle medzinárodních standardu IAS- IFRS (2006)
Dana Dvořáková
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 18 €
Tel.: 0911630063
Analýza účtovnej závierky (2006)
Anna Šlosárová a kolektív
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0911630063
Systematická botanika (2007)
Baranec, Košťál, Ďurišová
Škola: Spu
Cena: 4.5 €
Tel.: 0915668127
Štrukturálna botanika (2007)
Košťál, Bobak, Ikrenyi, Ďurišová
Škola: Spu
Cena: 3.5 €
Tel.: 0915668127
Matematika a jej aplikácie (2008)
Orszaghová a kol.
Škola: Spu
Cena: 4 €
Tel.: 0915668127