Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Podnikové hospodárstvo (1999)
Milan Kupkovič a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Matematika (1998)
Jozef Fecenko, Ľudovít Pinda
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063
Medzinárodné štandardy na zostavovanie účtovnej závierky IFRS- IAS (2006)
Miloš Tumpach
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0911630063
Ekonómia - Všeobecná ekonomická teória (1998)
Ján Lisý a kolektív
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 7 €
Tel.: 0911630063
Účtovníctvo obchodných bánk (2005)
Dagmar Boušková
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 5 €
Tel.: 0911630063
Finanční účetnictví výkaznictví podle medzinárodních standardu IAS- IFRS (2006)
Dana Dvořáková
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 18 €
Tel.: 0911630063
Analýza účtovnej závierky (2006)
Anna Šlosárová a kolektív
Škola: Ekonomická Univerzita
Cena: 15 €
Tel.: 0911630063
Systematická botanika (2007)
Baranec, Košťál, Ďurišová
Škola: Spu
Cena: 4.5 €
Tel.: 0915668127
Štrukturálna botanika (2007)
Košťál, Bobak, Ikrenyi, Ďurišová
Škola: Spu
Cena: 3.5 €
Tel.: 0915668127
Matematika a jej aplikácie (2008)
Orszaghová a kol.
Škola: Spu
Cena: 4 €
Tel.: 0915668127
Základy účtovníctva (2008)
Pataky, Hacherová, Kočner
Škola: SPU
Cena: 4.5 €
Tel.: 0908500381
Matematika I a II (2006)
Šoltés, Hudec, Lacková, Révészová
Škola: TUKE EKF
Cena: 5 €
Tel.: 0908458158
Matematika a jej aplikácie v obchodných činnostiach (2006)
Orszaghová, Farkašová a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0908500381
Sociálna a pedagogická psychológia (2005)
Vernarcová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0905857597
Mechanizácia živočíšnej výroby (2007)
Roman Gálik
Škola: SPU v Nitre
Cena: 2 €
Tel.: 0905857597
Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo (2009)
Magdaléna Lacko-Bartošová
Škola: SPU v Nitre
Cena: 9 €
Tel.: 0905857597
Štruktúrna politika a štruktúrne zmeny v ekonomike (2005)
František Melišek
Škola: EU Bratislava FHi
Cena: 4 €
Tel.: 0905919485
Biologia a zdravotnícka prevencia (1997)
Marcinková, Roháriková
Škola: Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375
Fyziologia pre študentov FTVŠ (2009)
Vojtech Štulrajter
Škola: Bratislava
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375
Teoria a didaktika atletiky (2009)
J.Šimonek
Škola: Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0902787375