Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Outsourcing ve firmě (2007)
Rydvalová, Rydval
Škola: BVŠP
Cena: 7 €
Tel.: 0908370337
Podnik a podnikanie (2006)
Majdúchová, Neumannová
Škola: BVŠP
Cena: 8 €
Tel.: 0908370337
Outsourcing a outplacement (2005)
Jiří Stýblo
Škola: BVŠP
Cena: 4 €
Tel.: 0908370337
Financie a mena (2007)
Elena Beňová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 9 €
Tel.: 0908370337
Európska menová únia a Euro (1999)
Juraj Sipko
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Moderní personální management (0000)
Alfred J.Walker a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 13 €
Tel.: 0908370337
Podnikání malé a střední firmy (2008)
Veber, Srpová a kol.
Škola: BVŠP
Cena: 13 €
Tel.: 0908370337
Teória a prax hospodárskej politiky (2007)
Pavol Vincúr
Škola: BVŠP
Cena: 10 €
Tel.: 0908370337
Rozne skripta pre VS Ekonomicku (2010)
rozni
Škola: VS Ekonomicka
Cena: 1 €
Tel.: 0907975230
Základy agrochémie (2005)
Hudec, Ducsay
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0904575223
Biochémia (2005)
prof. Ivan Michalík
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 2.5 €
Tel.: 0904575223
Teória a prax hodpodárskej politiky (2005)
Pavol Vincúr a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA, SPU
Cena: 9 €
Tel.: 0918242650
Ekonomie (2008)
Samuelson Nordhaus
Škola: BIVS
Cena: 40 €
Tel.: 0915535526
Riešené matematické úlohy z prijímacich skúšok (2008)
Jozef Kollar
Škola: Univerzita Komenskeho v Bratislave
Cena: 8 €
Tel.: 0902291557
Učebnice současné španélštiny (2007)
Olga Macíková, Ludmila Mlýnková
Škola: Univerzita J. A. Komenského
Cena: 14 €
Tel.: 0903887707
Teória politiky (2003)
Porubčan, Barát, Kučírková
Škola: SPU, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915353511
Rurálna sociológia (2003)
Moravčíková, Kučírková
Škola: SPU, Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0915353511
Výpočtová technika (2002)
Okenka
Škola: SPU, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915353511
Občianske právo (2003)
Bandlerová, Bezaková, Ďurkovičová
Škola: SPU, Nitra
Cena: 2.5 €
Tel.: 0915353511
Návody na cvičenia z Reg. Ekonomiky (2006)
Papcunová, Geciková
Škola: SPU, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915353511