Odborné skriptá

Ide o bezplatný študentský online katalóg na vyhľadávanie a predaj vysokoškolských skrípt a učebníc. Ak sa ti páči, budeme vďační ak o ňom povieš aj svojim priateľom.

Názov
Autori
Škola
Cena (€)
Telefón
Biochémia (2005)
prof. Ivan Michalík
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Cena: 2.5 €
Tel.: 0904575223
Teória a prax hodpodárskej politiky (2005)
Pavol Vincúr a kol.
Škola: Ekonomická univerzita v BA, SPU
Cena: 9 €
Tel.: 0918242650
Ekonomie (2008)
Samuelson Nordhaus
Škola: BIVS
Cena: 40 €
Tel.: 0915535526
Riešené matematické úlohy z prijímacich skúšok (2008)
Jozef Kollar
Škola: Univerzita Komenskeho v Bratislave
Cena: 8 €
Tel.: 0902291557
Učebnice současné španélštiny (2007)
Olga Macíková, Ludmila Mlýnková
Škola: Univerzita J. A. Komenského
Cena: 14 €
Tel.: 0903887707
Teória politiky (2003)
Porubčan, Barát, Kučírková
Škola: SPU, Nitra
Cena: 2 €
Tel.: 0915353511
Rurálna sociológia (2003)
Moravčíková, Kučírková
Škola: SPU, Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0915353511
Výpočtová technika (2002)
Okenka
Škola: SPU, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915353511
Občianske právo (2003)
Bandlerová, Bezaková, Ďurkovičová
Škola: SPU, Nitra
Cena: 2.5 €
Tel.: 0915353511
Návody na cvičenia z Reg. Ekonomiky (2006)
Papcunová, Geciková
Škola: SPU, Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0915353511
Základy agrochémie (2005)
Hudec, Tóth, Ducsay
Škola: SPU v Nitre
Cena: 1.5 €
Tel.: 0902891909
Mikrobiológia 2 (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0902891909
Mikrobiológia 1 (2002)
Števlíková, Javoreková, Tančinová, Vjatráková
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902891909
Fyziológia zvierat - prefotené (2004)
Kováčik, Valent, Kollárová
Škola: SPU Nitra
Cena: 3 €
Tel.: 0902891909
Zoológia (2004)
Petřvalský a kol.
Škola: SPU Nitra
Cena: 1.5 €
Tel.: 0902891909
Metodika písania záverečných prác na SPU v Nitre (2008)
Rataj, Rybanská, Jureková, Boreková, Wolczová
Škola: SPU Nitra
Cena: 1 €
Tel.: 0902891909
Hodnotenie kvality životného prostredia (2005)
J.Streďanský
Škola: SPU NITRA
Cena: 4 €
Tel.: 0904247104
Praktikum z informatiky (1998)
Mojmir Kokles a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911630063
Zbierka úloh z matematiky (1999)
Viera Sekerova a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 2 €
Tel.: 0911630063
Právo pre ekonómov - 1. diel (1998)
Mikuláš Sabo a kolektív
Škola: Ekonomická univerzita
Cena: 3 €
Tel.: 0911630063